Projectes de Recerca

 

L'estatus juridíc-polític de l'oposició política en les democràcies representatives

PID2020-117154GA-I00 - Finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Investigador principal: Dr. Manuel Fondevila Marón

Àrea de Dret Constitucional

 

UE-Mediterrani: Impacte de la primavera àrab en les relacions euromediterrànies i en els interessos d'Espanya en la regió

DER2012-38401-C02-02

Investigador principal: Dr. Antoni Blanc Altemir

Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

  

Els patrimonis públics en la cruïlla de l'actual escenari de crisi econòmica global

DER2012-36876

Investigador principal: Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Àrea de Dret Administratiu

  

Protecció jurídico penal de la llibertat i indemnitat sexual dels menors

DER2012-38559-C03-03

Investigadora principal: Dra. Carolina Villacampa Estiarte

Àrea de Dret Penal

  

La victimització sexual de menors i la seva protecció en front als abusos sexuals, l'explotació sexual i la pornografia infantil

DER2012-38559-C03-01

Investigador principal: Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla

Àrea de Dret Penal

  

Edat, treball i vulnerabilitat social

DER2013-47917-C2-1-R

Investigador principal: Dr. Josep Moreno Gené

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

  

Formes contemporànies de violència de gènere: mecanismes jurídics de protecció de les víctimes

DER2015-64506-C2-1-R

Investigadora principal: Dra. Carolina Villacampa Estiarte

Àrea de Dret Penal

  

El nou desenvolupament de la salut pública a Espanya i el sistema de dret fonamentals

DER2016-75723-P

Investigador principal: Dr. César Cierco Seira

Àrea de Dret Administratiu

 

Cap a una llei integral contra el tràfic d'éssers humans i l'esclavitud (projecte coordinat)

Tràfic d'éssers humans i esclavitud: anàlisi fenomenològica i protecció jurídico penal de les víctimes (subprojecte)

RTI2018-094686-B-C21

Investigadora principal: Dra. Carolina Villacampa Estiarte

Àrea de Dret Penal

 

Noves tecnologies, canvis organitzatius i treball: una visió multidisciplinar

RTI2018-097947-B-I00

Investigadors principals: Dra. Ana María Romero Burillo i Dr. Josep Moreno Gené

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

  

Salud pública en transformació: desinformació, alimentació i canvi climàtic

PID2019-107212RA-I00

Investigadora principal: Dra. Laura Salamero Teixidó

Àrea de Dret Administratiu