Grups de Recerca

Grups de recerca del Departament de Dret Públic

Grups consolidats reconeguts per la Generalitat de Catalunya

• Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i dret humans

• Sistema de justícia penal

Grups emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya

• Dret administratiu, drets humans i potestats públiques

Grups de recerca d'altres departaments o universitats amb membres del Departament de Dret Públic

Grups consolidats reconeguts per la Generalitat de Catalunya

• Dret Civil Català i Dret Privat Europeu

• Fiscalitat, relacions laborals i empresa

Social & Business Research Laboratory (SBRlab)