Direcció

Directora


DIRECTORA Dra. Carolina Villacampa Estiarte

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida
Despatx: 2.09
dpub.direccio@udl.cat
+34 973 70 32 79

Secretari Acadèmic


SECRETARI ACADÈMIC Dr. Jaume Ribalta Haro

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida
Despatx: 2.23
dpub.direccio@udl.cat 
+34 973 70 32 94

 

 

 

 

 

Secretaria Administrativa

 

 


Sr. Abel Freixes Martínez

Facultat de Dret, Economia i Turime
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida
Despatx: 2.34
dpub.secretaria@udl.cat
+34 973 70 32 08