Presentació

El Departament de Dret Públic, ubicat al campus de Cappont (edifici de la Facultat de Dret, Economia i Turisme), aplega el personal acadèmic de la Universitat de Lleida que realitza les seves tasques docents i de recerca en les disciplines jurídiques que pertanyen als següents àmbits de coneixement:

  • Dret Administratiu
  • Dret Constitucional
  • Dret del Treball i de la Seguretat Social
  • Dret Financer i Tributari
  • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
  • Dret Penal
  • Filosofia del Dret, Moral i Política
  • Història del Dret i de les Institucions.