Sr. Joan Viaña Torrentó

PATP - Professor Associat a Temps Parcial

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari

  • +34 973 70 32 93
  • joan.viana@udl.cat
  • Despatx: 2.21
    Facultat de Dret, Economia i Turisme
    C. Jaume II, 73
    25001 Lleida

Tutories

1r Semestre 2n Semestre
Dilluns de 17.00 a 19.00 hores Dilluns de 17.00 a 19.00 hores
  Concertar cita prèvia per correu electrònic   Concertar cita prèvia per correu electrònic

Presentació

Joan Ramon Viaña Torrentó és professor associat de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Lleida, on hi participa donant classes en els Màsters de l’ advocacia i de gestió administrativa. Funcionari en excedència del Cos Tècnic d’ Hisenda i del Cos Tècnic d’ Auditoria i Comptabilitat de l’ Estat, va treballar al Ministeri d’ Hisenda i a l’ Agència Tributaria on va exercir , entre altres funcions, de cap de secció de les unitats d’Inspecció de mòduls i d’ IVA, a més de coordinador de les campanyes anuals d’ IRPF. Després va treballar com expert en fiscalitat immobiliària i de societats a Barcelona i Tarragona fins que es va integrar com a soci - gerent a Compsa Consultoria Empresarial Integral SA on exerceix com advocat i assessor fiscal, on està especialitzat en empresa familiar, fiscalitat de societats, planificació tributària i en la defensa de particulars i empreses davant la Inspecció i en procediments tributaris, incloent la jurisdicció contenciosa - administrativa.

Currículum extens