Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla

CUP - Catedràtic d'Universitat

Àrea de coneixement: Dret Penal

  • +34 973 70 32 82
  • josep.tamarit@udl.cat
  • Despatx: 2.11
    Facultat de Dret, Economia i Turisme
    C. Jaume II, 73
    25001 Lleida

Tutories

1r Semestre 2n Semestre
Dilluns de 12.00 a 14.00 hores Dilluns de 12.00 a 14.00 hores
  de 16.00 a 18.00 hores   de 16.00 a 18.00 hores

Presentació

Josep M. Tamarit Sumalla és Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Lleida des de 1999 i de la Universitat Oberta de Catalunya des de 2010, on és Director del Programa de Criminologia. La seva activitat de recerca ha estat centrada en els àmbits de la victimologia, les sancions penals, la justicia restaurativa i la justicia transicional. A més dels nombrosos articles i contribucions en obres col-lectives, entre les seves monografies i obres editades en els últims anys destaquen “La victimización sexual de menores y la respuesta del sistema de justicia penal” (BdF-Edisofer 2017), “El estatuto de las víctimas del delito” (Tirant lo Blanch 2015), “Historical memory and Criminal Justice in Spain” (Intersentia 2013), “La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones (Comares 2012), “Victimología teórica y aplicada” (Huygens 2013, en coautoría con Noemí Pereda), “Las sanciones penales en Europa (Aranzadi 2009) i “La tragedia y la justicia penal” (Tirant lo Blanch 2009). Es coordinador del Grup consolidat de recerca “Sistema de justicia penal” des de 2005. Es a més president de la Societat catalana de victimologia i membre de la Societat europea de criminología i de la Societat mundial de victimologia.

Currículum extens