Sr. Antonio Ropero Vilaró

PATP - Professor Associat a Temps Parcial

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

  • +34 973 70 32 96
  • antonio.ropero@udl.cat
  • Despatx: 2.27
    Facultat de Dret, Economia i Turisme
    C. Jaume II, 73
    25001 Lleida

Tutories

1r Semestre 2n Semestre
Dilluns  de 15.30 a 16.45 hores Dilluns  de 15.30 a 16.45 hores

Presentació

Antonio Ropero Vilaró pertany a l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, des del 2010, cos de l’Estat que aplega als Secretaris, Interventors i Tresorers de les entitats locals. Ha compatibilitzat les seves tasques públiques a l’Administració local amb l’activitat docent a la Universitat de Lleida, com a professor associat des del 2015.

Currículum extens