Dr. Josep Moreno Gené

TUC - Professor Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Tutories

1r Semestre 2n Semestre
Dijous de 11.00 a 14.00 hores Dimecres de 10.00 a 14.00 hores
Divendres de 11.00 a 14.00 hores Dijous de 10.00 a 12.00 hores

Presentació

Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida des de l’any 2002. Les seves línies de recerca es centren fonamentalment en l’estudi de la figura de l’empresari i de la seva organització, personal docent i investigador, els fenòmens d’immigració, pobresa i exclusió social, la contractació juvenil i l’absentisme laboral. Es autor y coautor de diferents monografies, entre las més recents cal destacar: La gestión del absentismo laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, El despido del trabajador por motivo de sus ausencias al trabajo, Atelier, Barcelona, 2013, El contrato para la formación y el aprendizaje y otras figuras afines, Atelier, Barcelona, 2015, Empleo juvenil. Entre el desempleo y la precariedad, Tirant lo Blanch, 2016 y Las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, Tirant lo Blanc, 2017. Tanmateix, és autor i coautor de diversos articles a revistes especialitzades. Ha participat en nombrosos projectes de recerca finançats, havent estat investigador principal en els següents: “El personal docente e investigador laboral de las universidades públicas”, i “Edad, empleo y vulnerabilidad social”, ambdós finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ha presentat múltiples ponències i comunicacions a diferents cursos, congressos i jornades.

Currículum extens