Dr. Daniel Fernández Cañueto

Investigador Postdoctoral

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

  • +34 973 70 32 37
  • daniel.fernandez@udl.cat
  • Despatx: 3.26
    Facultat de Dret, Economia i Turisme
    C. Jaume II, 73
    25001 Lleida

Tutories

1r Semestre 2n Semestre
Dimarts de 9.00 a 15.00 hores Dimarts de 9.00 a 15.00 hores

Presentació

Daniel Fernández Cañueto es professor de Dret Constitucional de la Universitat de Lleida des de 2017.  Les seves línies de recerca en els darrers anys s’han centrat en els sistemes de govern representatiu, la representació política moderna y la seva relació representativa, el Dret Parlamentari Comparat i la qualitat democràtica. Ha intervingut en 2 projectes d’investigació competitius sobre la participació dels ciutadans i els ens territorials als diferents nivells de govern, així com la interacció entre representació y participació en la producció normativa. Es coordinador del Seminari anual “Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional”. I d’entre les seves múltiples publicacions científiques es poden destacar: “La neutralidad del Estado y el papel de la religión en la esfera pública alemana” (2013); “A vueltas con la representación política” (2014): La iglesia católica y la nacionalización de Cataluña (2016); “Gobierno representativo y realidad constitucional. La España contemporánea entre literatura y pensamiento político” (diciembre 2017) y “Representative government and constitutional reality. Contemporary Spain between literature and political thought” (2017).

Currículum extens