Dra. M. Núria Camps Mirabet

TUC - Professora Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

  • +34 973 70 32 84
  • nuria.camps@udl.cat
  • Despatx: 2.13
    Facultat de Dret, Economia i Turisme
    C. Jaume II, 73
    25001 Lleida

Tutories

1r Semestre 2n Semestre
Dijous de 10.00 a 14.00 hores Dijous de 12.00 a 14.00 hores
  de 16.00 a 18.00 hores Divendres de 10.00 a 14.00 hores

Presentació

Núria Camps Mirabet és professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Les seves principals  línies de recerca en els darrers anys es focalitzen en la protecció internacional dels drets humans, en particular des de la perspectiva de gènere analitza la relació entre gènere i desenvolupament sostenible, el concepte de violència en el marc jurídic internacional i regional, així com també els drets de la infància abordant qüestions com l’interès superior del menor o la sanció de l’explotació sexual infantil. Algunes de les seves publicacions al respecte són: La violencia contra la mujer: marco jurídico internacional y regional (2017), Género y desarrollo sostenible (2016), Marco jurídico internacional aplicable a la represión y sanción de la explotación sexual infantil (2015), El principio del interés superior del menor: marco normativo internacional y aplicación en el derecho interno (2007). Ha ocupat diversos càrrecs de gestió: adjunta al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Directora de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat on ha participat en diversos projectes de cooperació al desenvolupament (Universitat de Cuenca-Equador, Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal) ha dirigit el Comité tècnic de valoració de projectes de cooperació internacional. Actualment ocupa el càrrec de vicedegana de relacions institucionals i ocupabilitat. Ha estat nomenada pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans com a membre del Consell Assessor de l’Estructura de Drets humans de Catalunya (2017).

Currículum extens