Jornada sobre los desafíos del derecho a la salud y de la salud pública en el s. XXI

Descarregar Pdf
 
 
Dia: 5 d'octubre de 2018

 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Horari: de 9.00 a 13.00 hores